Radno vrijeme

Dan Vrijeme
Ponedjeljak 09 - 18 h
Utorak 09 - 18 h
Srijeda 09 - 18 h
Četvrtak 09 - 18 h
Petak 09 - 18 h
Subota -
Nedjelja -

VIJESTI

Mobiteli ne, tjelesne aktivnosti da: Tjelesne aktivnosti su veoma važne u razvoju djece

Koliko vaša djeca koriste mobilne uređaje i televiziju? Koje sadržaje najčešće gledaju? Obratimo pažnju. Učestalo korištenje mobitela, tableta, televizije i videoigara u ranom razvoju djeteta uzrokuje usporen ili nedovoljan razvoj motorike. Posljedica toga je sve veći broj djece sa razvojnim poremećajima. Mnogi roditelji kako bi smirili dijete pribjegavaju medijima. Neki čak ne mogu ni nahraniti […]

Više...

Floortime terapija kao pomoć djeci s odstupanjima u komunikaciji

Ciljevi floortime terapije podrazumijevaju pomoć djetetu u prepoznavanju vizuelnih, auditivnih i drugih senzoričkih informacija. Kroz terapiju podstičemo da dijete prepozna problem i krene u akciju rješavanja tog problema. Tehnike ove terapije prilagođavamo razvojnoj dobi djeteta. Djetetovu pažnju pokušajmo tražiti i zadržati putem čula. Koji je to zvuk što mu se najviše dopada, s kojim predmetom […]

Više...

Rezultati rada koji su obilježili 2018. godinu

Aktivnosti Udruženja „Dobar glas“  koje su obilježile 2018. godinu između ostalih su  besplatni logopedski pregledi i tretmani, seminari, renoviranje prostorija Udruženja i prikupljanja materijala za rad sa djecom. U sklopu besplatnih logopedskih pregleda u 2018. godini, u vrtićima na području kantona Sarajevo pregledano je 390 djece. Rezultati su pokazali da 40 % djece odstupa u […]

Više...

PARTNERI