Mobiteli ne, tjelesne aktivnosti da: Tjelesne aktivnosti su veoma važne u razvoju djece

Mobiteli ne, tjelesne aktivnosti da: Tjelesne aktivnosti su veoma važne u razvoju djece

Koliko vaša djeca koriste mobilne uređaje i televiziju? Koje sadržaje najčešće gledaju? Obratimo pažnju. Učestalo korištenje mobitela, tableta, televizije i videoigara u ranom razvoju djeteta uzrokuje usporen ili nedovoljan razvoj motorike. Posljedica toga je sve veći broj djece sa razvojnim poremećajima.

Mnogi roditelji kako bi smirili dijete pribjegavaju medijima. Neki čak ne mogu ni nahraniti dijete bez tableta ili mobitela. Tada dijete već postaje ovisno i izbjegava dvosmjernu komunikaciju. Nema potrebe da priča ili traži nešto kada mu je već sve servirano. Onda se dešavaju poremećaji i odstupanja u govorno-jezičnom razvoju djece.

Učestvujmo u igri

Ukoliko želimo zdrav razvoj djeteta onda je potrebno izdvojiti vrijeme. Svaki dan jedan sat može biti dovoljno. Tjelesne aktivnosti razvijaju fizička, motorička, kognitivna i emocionalna obilježja, dok manjak tjelesnih aktivnosti uzrokuje devijacije u normalnom rastu i razvoju. Potrebno je svaki dan dijete izvesti vani i poticati ga na aktivnu igru. Učestvujte zajedno u toj igri kako bi djetetu bilo zanimljivije. Igra s drugom djecom itekako će imati intenzivniji pozitivni učinak. Kada baš nemate vremena izaći vani onda aktivirajte igru u svom domu, primjerice idemo skupa donijeti pribor za jelo. Potrčimo do kuhinje. Budite kreativni i sami osmislite igre u kojoj će vaše dijete biti fizički aktivno.

Aktivno gledanje crtanih filmova

Gledanje crtanih filmova i ne pričanje o tome je pasivno i takvo komuniciranje je jednosmjerno. Tada djeca postaju vezana za medijske sadržaje i ne žele koristiti govor. U tom slučaju veoma je važno aktivno gledanje crtića. To znači da roditelji trebaju sa djecom zajedno gledati crtane filmove i analizirati ih. Prilikom gledanja propitivati dijete šta se dešava u crtanom filmu, naprimjer „Šta Maša radi? Da li bere jabuku ili krušku? Medo je skočio. Kako ti skačeš?“ i sl. Ukoliko dijete ne želi komunicirati, na trenutak zaustavimo crtani i ne puštamo dok ne odgovori. I na ovakav način možemo poticati govor. Budimo kreativni.

(logopedijasarajevo.com)