Dislalija

Dislalija

Poremećaj izgovora -Dislalija

Definicija

Dislalija (dyslalia) je naziv za poremećaj izgovora. Označava nepreciznu ili pogrešnu artikulaciju (izgovor glasova), a može se očitovati kao izostavljanje nekog glasa (omissio), njegova zamjena nekim drugim glasom (supstitutio), iskrivljen izgovor određenih glasova (distorsio) te dodavanje glasova nekim riječima ili skupina glasova (additio).

Dob

Smatra se kako razvoj govora traje čak do 9. godine, kada se govor definitivno automatizira. Međutim, već bi dijete od tri godine trebalo pravilno izgovarati veći broj glasova. Postoje kronološke norme do kojih dijete treba razviti pravilnu artikulaciju. Ako pogrešna artikulacija traje i nakon određenih normi, što se dijagnosticira u suradnji sa specijalistom otorinolaringologom za područje fonijatrije, potrebno je početi liječenje.

Podjela

Dislalije dijelimo na organske i funkcionalne

Organske dislalije

Uzrok organskim dislalijama jest neki poremećaj u anatomiji artikulatora govora, npr:
– kratak jezik
– slabije pokretan jezik
– zubni poremećaji
– velik, zadebljan jezik (makroglosija)
– rascjepi nepca
– rascjepi čeljusti
– rascjepi usnice
– razne druge malformacije jezika i čeljusti

Funkcionalne dislalije

Funkcionalne dislalije su uzrokovane poremećenom funkcijom (npr. slušanja), a tako nazivamo i dislalije kojima ne znamo uzrok. Kod tzv. otogenih dislalija najčešće je poremećaj govora uzrokovan oštećenjem sluha za tipičnu frekvenciju za neki glas.
Dislalije se mogu pojaviti i pri usporenom govornom razvoju kao jedan od mnogobrojnih simptoma.

Opseg oštećenja

Ovisno o uzroku, glasovni sustav može biti oštećen djelomično (katkad samo glas ili skupina glasova) ili većim dijelom.
Pri rascjepu nepca (palatoshiza) poremećen je gotovo cijeli sustav glasova (rinolalija).
Češće se radi o djelomičnim oštećenjima kada pogreškama češće podliježu suglasnici, najčešće frikativi (s, z, š, ž) te afrikati (c, ć, č, dž, đ) i vibrant r.

Sigmatizam (sigmatismus) naziv je za neispravan izgovor glasova s, z, c, š, č, dž, đ.
Kod male djece najčešće se radi o ispuštanju (omisiji) i zamjeni (supstituciji) tih glasova, a kod odraslih o iskrivljenom izgovoru (distorziji). Lateralni sigmatizam je za slušaoca najneugodnija vrsta sigmatizma. Nastaje u tijeku razvoja trajnog zubala kada dijete zbog gubitka sjekutića postavlja jezik sa strane (lateralno), tražeći oslonac na pretkutnjacima. Ako i nakon izrastanja sjekutića ostane isti mehanizam stvaranja glasova, rezultat je lateralni sigmatizam koji treba rješavati govornom terapijom.
Rotacizam (rotacismus) je naziv za poremećen izgovor glasa r. Taj je poremećaj najčešći nakon sigmatizma, a očituje se izostavljanjem, zamjenom i iskrivljenim izgovorom. Ako izostavljanje i zamjena glasa r potraju i nakon treće godina potrebno je potražiti pomoć liječnika otorinolaringologa – fonijatra ili logopeda.
Lambdacizam (lambdacismus) je poremećaj izgovora glasa l i lj.
Kapacizam (kapacismus) je poremećaj izgovora glasa k.
Gamacizam (gamacismus) je poremećaj izgovora glasa g.
Tetacizam (thetacismus) je poremećaj izgovora glasa t.
Deltacizam (deltacismus) je poremećaj izgovora glasa d.
Tetizam (thetismus) jest govorni poremećaj kod kojeg veći broj suglasnika prelazi u d ili t i predstavlja znatno ozbiljniji poremećaj od dosad nabrojenih. Tu se može raditi o ozbiljnim poremećajima u središnjem živčanom sustavu.

Liječenje

Liječenje dislalije provodi se odstranjenjem uzroka poremećaja govora, ako je to moguće (npr. kirurška korekcija rascjepa nepca, čeljusti, usnica). Ako se uzrok ne može odstraniti ili nije poznat, liječenje se sastoji prvenstveno od govornih vježbi.