Poremećaj čitanja i pisanja

Poremećaj čitanja i pisanja

Pojam specifični poremećaji u čitanju obuhvaća odstupanja koja djetetu stvaraju ozbiljne teškoće u ovladavanju čitanja bez obzira na dovoljni stupanj intelektualnog i govornog razvoja, normalan vid i sluh, te optimalne uvijete redovnog podučavanja. Greške u čitanju su kod disleksičnog djeteta mnogobrojne i stalno prisutne.

Pod “specifičnim poremećajima u pisanju” podrazumijeva se stabilna nesposobnost djeteta da svlada vještinu pisanja (prema pravopisnim načelima određenog jezika), koja se ispoljava u mnogobrojnim, trajnim i tipičnim greškama. Teškoće, odnosno greške, nisu povezane s neznanjem pravopisa i trajno su prisutne bez obzira na dovoljan stupanj intelektualnog i govorng razvoja, normalno stanje osjetila, sluha i vida te redovno školovanje.

Vidljivi simptomi disleksije i disgrafije:

teškoće pri čitanju – slovkanje, nepovezivanje riječi,
teškoće pri pisanju – izostavljanje slova u pisanju, zamjena slova ili slogova,
neuredan rukopis,
teškoće u pronalaženju primjerenog značenja riječi,
teškoće u razumijevanju teksta,
teškoće pri izražavanju misli u pisanom obliku,
poteškoće pri upotrebi zamjenica i priloških oznaka,
zabune u orijentaciji “ lijevo-desno” ili “ gore-dolje”,
neprecizno i pogrešno ponavljanje onog što čuje,
teškoće u matematici, vezane uz nizove brojeva ili redoslijed matematičkih operacija,
teškoće u orijentaciji “jučer – danas – sutra” (što je bilo jučer, što je danas, a što će biti sutra), te pri orijentaciji na satu.
Osim samih teškoća u čitanju i pisanju , mogu se javiti  i popratne teškoće:

poremećaji pažnje,
poremećaji memorije,
poremećaji vizualno – prostorne percepcije,
poremećaji koordinacije i orijentacije,
teškoće u usmenom govoru,
nezrelost emocija.

SAVJETI RODITELJIMA

Nemojte dijete proglasiti lijenim ako izbjegava čitanje i pisanje.
Nemojte zahtijevati da čita “naglas”.
Nemojte ga uspoređivati s drugom djecom u razredu.
Nemojte stalno prigovarati da mu je rukopis neuredan.
Ohrabrite ga da smije raditi i polako ako mu je to lakše.
Otvoreno razgovarajte o stvarima koje mu ne idu za rukom.
Pohvalite ga za sve što učini dobro.
Surađujte s djetetovim učiteljima i objasnite im s kojim i kakvim se teškoćama dijete susreće.
Nemojte razvijati osjećaj krivnje ni kod sebe niti kod samog djeteta, jer se tako uništava djetetovo samopouzdanje i smanjuje se mogućnost napretka.
Potičite ga u drugim aktivnostima u kojima je kreativan i maštovit.
Javite se logopedu radi točnog dijagnosticiranja i potrebnog uključivanja djeteta u tretman s vježbama čitanja i pisanja, gdje će se dati naglasak na vezu slovo-glas.
Recite djetetu da su i mnoge poznate osobe (npr. Tom Cruise, Hans Christiann Andersen, Leonardo da Vici, Albert Einstein, Steve McQueen i dr.) imali disleksiju.