Logopedske vježbice u kuhinji

Logopedske vježbice u kuhinji

Dok u kuhinji obavljamo dnevne aktivnosti možemo istovremeno dijete poticati na govor

Primjeri za dob od 4 do 6 godina

Glagoli (odnesi, stavi, dodaj), prijedlozi (na, pored), pridjevi (veliki, mali, žuti)
„Odnesi tanjur na sto.  Stavi kašiku pored tanjura“.
Zahtijevanje –  „Dodaj mi hljeb, molim te. Želim veliku čašu. Molim te daj mi veliku čašu.“
Budite kreativni, motivišite dijete da aktivno učestvuje u konverzaciji.
„Gdje si ostavio/la crvene salavetice. Brzo ih donesi“.

Primjeri za dob od 2 do 4 godine

„Želiš li sok od kruške? Kaži, daj mi sok. Daj mi sok od kruške“.
Zahtijevamo od djeteta govor.
Pokazujući na jabuku, pitamo dijete šta je to. To je ja-ja jabuka.